*odeslal

Pracovník, který odeslal příslušná data (výsledek, zprávu aj. - dle kontextu).

 

{distribuováno od verze 3.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

 

d

-35

 

jméno pracovníka

 

volný text

 

pokyny:

viz jmeno - pokyny

 

funkce

a

-35

?

funkce pracovníka

 

volný text

pokyny:

viz funkce - pokyny

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]    [Příklad]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky:

 

jmeno

pokyny:

Volný text, bez striktní specifikace pořadí - doporučuje se uvádět v pořadí: titul, jméno, příjmení, (titul).

Je součástí elementu volajícího datového bloku - viz zápis v DTD - př.: <odeslal> MUDr. Jan Pavel </odeslal>; je obsahem elementu.

 

funkce

pokyny:

Uvádí se pouze volným textem, číselník není připravován. Údaj je fakultativní, leč doporučovaný.