*nrt_chy - popis chyby v přijatém souboru *nrt

Popis datového rozhraní Hlášení příjemce s lokalizací chyby.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

davka

a

9

1

číslo dávky

 

 

 

prodcis

a

10

1

rodné číslo

 

 

 

pdapot

a

 

1

datum provedení potratu

formát D

 

 

kodch

a

3

1

kód chyby

[POTCHY] #

 

 

 

SEMAFOR_DS4[XML Schema]