Právní forma organizace [FORMA]

 

KODZAZ

Kód položky (char 3)

ZKRTEXTZ

Zkrácený název položky (char 23)

TEXTZ

Název položky (char 240)

PLATI_OD

Platnost položky od uvedeného data (date)

PLATI_DO

Platnost položky do uvedeného data (date)