Identifikace republiky, oblasti, kraje, okresu [ICRKOK]

 

UZEMI

Území tj. (ČR) = konstanta CZ0 + krajn + okresn (char 6)

OBLAST

Oblast (tj. sdružený kraj, euroregion) (char 1)

KRAJ_N

Kraj v rámci oblasti (char 1)

OKRES_N

Okres v rámci kraje (char 1)

KRAJN

Kraj adresy zařízení (od r. 2000) (char 2)

OKRESN

Okres adresy zařízení (od r. 2000) (char 1)

KRAJ

Kraj adresy zařízení (do r. 1999) (char 2)

OKRES

Okres adresy zařízení (do r. 1999) (char 2)

ZNAZ

Zkratka názvu (char 3)

NAZ

Název organizace (char 20)

SKUPLA1

Oblast (sdružený kraj, euroregion) (char 1)

SKUPLA2

OOrganizace přímo řízení MZ (char 1)

SKUPLA3

Kraje nové (od r. 2000) (char 1)

SKUPLA4

Rezerva (char 1)

SKUPLA5

Česká republika (char 1)

SKUPLA6

Kraje - regiony (do r. 1999) (char 1)

SKUPLA7

Rezerva (char 1)

SKUPLA8

Rezerva (char 1)

SKUPLA9

Okresy staré (do r. 1999) (char 1)

SKUPLA10

Okresy nové (od r. 2000) (char 1)

SKUPLA11

Rezerva (char 1)

PLATI_OD

Platnost položky od uvedeného data (date)

PLATI_DO

Platnost položky do uvedeného data (date)