Klasifikace zaměstnání (jednomístný číselník ÚZIS) [KZAM]

 

KOD

Hlavní třída zaměstnání (char 1)

NAZ

Název zaměstnání (char 91)

ZNAZ

Zkrácený název zaměstnání (char 22)

SKUPLA1

Platnost pro POT (char 1)

PLATI_OD

Platnost položky od uvedeného data (date)

PLATI_DO

Platnost položky do uvedeného data (date)