MKN - onkologie/morfologie [MKN10OM]

 

HISTDG

Histologický kód (char 5)

STUPHIST

Stupeň histologie (char 1)

DGHIST

5x dg, u kterých se vyskytuje tento hist. kód (char 20)

ZNAKX

Histologický kód se může vyskytnout i u jiných dg. (char 1)

NAZ

Název  (char 40)

CELNAZ

Celý (nezkrácený) název

PUVOD

Kód původu kódu

PODMINKA

Označení kódů zavedených s podmínkou

PLATI_OD

Platnost položky od uvedeného data (date)

PLATI_DO

Platnost položky do uvedeného data (date)