Třídy dg [TDG]

 

KOD

Kód třídy dg (char 3)

RIM

Římská číslice třídy dg podle MKN10 (char 7)

NAZ

Zkrácený název třídy dg (char 30)

DG

Rozsah dg (char 7)

SWHO1

Převod na SWHO1 (char 3)

SWHO3

Převod na SWHO3 (nenaplněno) (char 3)

PLATI_OD

Platnost položky od uvedeného data (date)

PLATI_DO

Platnost položky do uvedeného data (date)