Číselník zdravotních pojišťoven (VZP) [ZDRPOJ]

 

KOD

Kód pojišťovny (char 3)

ICO

Identifikační číslo organizace (char 8)

NAZ

Název pojišťovny (char 40)

PLATI_OD

Platnost položky od uvedeného data (date)

PLATI_DO

Platnost položky do uvedeného data (date)