Označení číselníku (souboru) v DS

ANAMNEZA

Název číselníku (souboru) v DS

ANAMNEZA - ZN v rodinné anamnéze

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (A - D)

Označení v  menu v programu ČLP

ANAMNEZA - ZN v rodinné anamnéze

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku ANAMNEZA

Poznámka

 

 

Popis: