Označení číselníku (souboru) v DS

ANONE

Název číselníku (souboru) v DS

ANONE - Obecný číselník o dvou položkách - ano, ne

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (A - D)

Označení v  menu v programu ČLP

ANONE - Obecný číselník o dvou položkách - ano, ne

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku ANONE

Poznámka

 

 

Popis: