Označení číselníku (souboru) v DS

ASREPR

Název číselníku (souboru) v DS

ASREPR - Asistovaná reprodukce

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (A - D)

Označení v  menu v programu ČLP

ASREPR - Asistovaná reprodukce

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku ASREPR

Poznámka

 

 

Popis: