Označení číselníku (souboru) v DS

CISZAR

Název číselníku (souboru) v DS

CISZAR - Číselník zařízení

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (A - D)

Označení v  menu v programu ČLP

CISZAR - Číselník zařízení

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku CISZAR

Obsah číselníku

obsah číselníku CISZAR

Poznámka

 

 

Popis: