Označení číselníku (souboru) v DS

DISSKU

Název číselníku (souboru) v DS

DISSKU - Skupina

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (A - D)

Označení v  menu v programu ČLP

DISSKU - Skupina

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku DISSKU

Poznámka

 

 

Popis: