Označení číselníku (souboru) v DS

DOPHOSP

Název číselníku (souboru) v DS

DOPHOSP - Doporučení hospitalizace (VZP)

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (A - D)

Označení v  menu v programu ČLP

DOPHOSP - Doporučení hospitalizace (VZP)

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku DOPHOSP

Obsah číselníku

obsah číselníku DOPHOSP

Poznámka

 

 

Popis: