Označení číselníku (souboru) v DS

DRUHPOL

Název číselníku (souboru) v DS

DRUHPOL - Skupiny léčiv a PZT (VZP)

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (A - D)

Označení v  menu v programu ČLP

DRUHPOL - Skupiny léčiv a PZT (VZP)

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku DRUHPOL

Obsah číselníku

obsah číselníku DRUHPOL

Poznámka

 

 

Popis: