Označení číselníku (souboru) v DS

DRVLA

Název číselníku (souboru) v DS

DRVLA - Typ organizace

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (A - D)

Označení v  menu v programu ČLP

DRVLA - Typ organizace

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku DRVLA

Poznámka

 

 

Popis: