Označení číselníku (souboru) v DS

DRVYK

Název číselníku (souboru) v DS

DRVYK - Druh výkazu

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (A - D)

Označení v  menu v programu ČLP

DRVYK - Druh výkazu

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku DRVYK

Obsah číselníku

obsah číselníku DRVYK

Poznámka

 

 

Popis: