Označení číselníku (souboru) v DS

DUPRIJ

Název číselníku (souboru) v DS

DUPRIJ - Důvod přijetí k hospitalizaci

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (D - J)

Označení v  menu v programu ČLP

DUPRIJ - Důvod přijetí k hospitalizaci

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku DUPRIJ

Poznámka

 

 

Popis: