Označení číselníku (souboru) v DS

HIST

Název číselníku (souboru) v DS

HIST - Histologické vyšetření

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (D - J)

Označení v  menu v programu ČLP

HIST - Histologické vyšetření

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku HIST

Poznámka

 

 

Popis: