Označení číselníku (souboru) v DS

INDSEZ

Název číselníku (souboru) v DS

INDSEZ - Indikační seznam pro lázeňskou péči

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (D - J)

Označení v  menu v programu ČLP

INDSEZ - Indikační seznam pro lázeňskou péči

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku INDSEZ

Obsah číselníku

obsah číselníku INDSEZ

Poznámka

 

 

Popis: