Označení číselníku (souboru) v DS

KZAM

Název číselníku (souboru) v DS

KZAM - Klasifikace zaměstnání (jednomístný číselník ÚZIS)

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (K - M)

Označení v  menu v programu ČLP

KZAM - Klasifikace zaměstnání (jednomístný číselník ÚZIS)

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku KZAM

Obsah číselníku

obsah číselníku KZAM

Poznámka

 

 

Popis: