Označení číselníku (souboru) v DS

LATERAL

Název číselníku (souboru) v DS

LATERAL - Lateralita

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (K - M)

Označení v  menu v programu ČLP

LATERAL - Lateralita

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku LATERAL

Poznámka

 

 

Popis: