Označení číselníku (souboru) v DS

M5DG1

Název číselníku (souboru) v DS

M5DG1 - Číselník č. 1 pro 5. místo vybraných druhů artropie, ...

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (K - M)

Označení v  menu v programu ČLP

M5DG1 - Číselník č. 1 pro 5. místo vybraných druhů artropie, ...

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku M5DG1

Poznámka

 

 

Popis: