Označení číselníku (souboru) v DS

M5DG2

Název číselníku (souboru) v DS

M5DG2 - Číselník č. 2 pro 5. místo dg - vnitřní poruchy kolenního kloubu

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (K - M)

Označení v  menu v programu ČLP

M5DG2 - Číselník č. 2 pro 5. místo dg - vnitřní poruchy kolenního kloubu

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku M5DG2

Poznámka

 

 

Popis: