Označení číselníku (souboru) v DS

METODA

Název číselníku (souboru) v DS

METODA - Provedená prenatální diagnostika nad rámec biochem. a UZ screeningu - metoda

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (K - M)

Označení v  menu v programu ČLP

METODA - Provedená prenatální diagnostika nad rámec biochem. a UZ screeningu - metoda

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku METODA

Poznámka

 

 

Popis: