Označení číselníku (souboru) v DS

MKNOM

Název číselníku (souboru) v DS

MKNOM - MKN - onkologie/morfologie

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (K - M)

Označení v  menu v programu ČLP

MKNOM - MKN - onkologie/morfologie

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku MKNOM

Obsah číselníku

obsah číselníku MKNOM

Poznámka

 

 

Popis: