Označení číselníku (souboru) v DS

MKNOT

Název číselníku (souboru) v DS

MKNOT - MKN - onkologie/topografie

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (K - M)

Označení v  menu v programu ČLP

MKNOT - MKN - onkologie/topografie

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku MKNOT

Obsah číselníku

obsah číselníku MKNOT

Poznámka

 

 

Popis: