Označení číselníku (souboru) v DS

MYKMAT

Název číselníku (souboru) v DS

MYKMAT - Vyšetření na mykobaktéria při stanovení dg - materiál

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (K - M)

Označení v  menu v programu ČLP

MYKMAT - Vyšetření na mykobaktéria při stanovení dg - materiál

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku MYKMAT

Poznámka

 

 

Popis: