Označení číselníku (souboru) v DS

MYKVYSLE

Název číselníku (souboru) v DS

MYKVYSLE - Vyšetření na mykobaktéria při stanovení dg - výsledek

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (K - M)

Označení v  menu v programu ČLP

MYKVYSLE - Vyšetření na mykobaktéria při stanovení dg - výsledek

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku MYKVYSLE

Poznámka

 

 

Popis: