Označení číselníku (souboru) v DS

NDUVUK

Název číselníku (souboru) v DS

NDUVUK - Důvod ukončení zprávy o novorozenci

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (N - O)

Označení v  menu v programu ČLP

NDUVUK - Důvod ukončení zprávy o novorozenci

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku NDUVUK

Poznámka

 

 

Popis: