Označení číselníku (souboru) v DS

NLECODD

Název číselníku (souboru) v DS

NLECODD - Léčba na oddělení

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (N - O)

Označení v  menu v programu ČLP

NLECODD - Léčba na oddělení

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku NLECODD

Poznámka

 

 

Popis: