Označení číselníku (souboru) v DS

NLECSAL

Název číselníku (souboru) v DS

NLECSAL - Léčba na sále

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (N - O)

Označení v  menu v programu ČLP

NLECSAL - Léčba na sále

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku NLECSAL

Poznámka

 

 

Popis: