Označení číselníku (souboru) v DS

NZPUSOB

Název číselníku (souboru) v DS

NZPUSOB - Způsob porodu

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (N - O)

Označení v  menu v programu ČLP

NZPUSOB - Způsob porodu

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku NZPUSOB

Poznámka

 

 

Popis: