Označení číselníku (souboru) v DS

OBCE

Název číselníku (souboru) v DS

OBCE - Obce

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (N - O)

Označení v  menu v programu ČLP

OBCE - Obce

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku OBCE

Obsah číselníku

obsah číselníku OBCE

Poznámka

 

 

Popis: