Označení číselníku (souboru) v DS

PEDTIT

Název číselníku (souboru) v DS

PEDTIT - Pedagogický titul

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (P)

Označení v  menu v programu ČLP

PEDTIT - Pedagogický titul

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku PEDTIT

Poznámka

 

 

Popis: