Označení číselníku (souboru) v DS

PODAT

Název číselníku (souboru) v DS

PODAT - Způsob podávání AT v průběhu ambulantní léčby

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (P)

Označení v  menu v programu ČLP

PODAT - Způsob podávání AT v průběhu ambulantní léčby

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku PODAT

Poznámka

 

 

Popis: