Označení číselníku (souboru) v DS

POOPKO

Název číselníku (souboru) v DS

POOPKO - Pooperační komplikace

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (P)

Označení v  menu v programu ČLP

POOPKO - Pooperační komplikace

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku POOPKO

Poznámka

 

 

Popis: