Označení číselníku (souboru) v DS

PREDEP

Název číselníku (souboru) v DS

PREDEP - Hlásící lékař předepsal

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (P)

Označení v  menu v programu ČLP

PREDEP - Hlásící lékař předepsal

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku PREDEP

Poznámka

 

 

Popis: