Označení číselníku (souboru) v DS

PUMRTI

Název číselníku (souboru) v DS

PUMRTI - Skupiny diagnóz pro kódování základní příčiny smrti

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (P)

Označení v  menu v programu ČLP

PUMRTI - Skupiny dg příčin smrti

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku PUMRTI

Obsah číselníku

obsah číselníku PUMRTI

Poznámka

 

 

Popis: