Označení číselníku (souboru) v DS

RADFORM

Název číselníku (souboru) v DS

RADFORM - Forma léčby (radioterapie)

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (R)

Označení v  menu v programu ČLP

RADFORM - Forma léčby (radioterapie)

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku RADFORM

Poznámka

 

 

Popis: