Označení číselníku (souboru) v DS

RANES

Název číselníku (souboru) v DS

RANES - Anestézie při porodu

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (R)

Označení v  menu v programu ČLP

RANES - Anestézie při porodu

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku RANES

Poznámka

 

 

Popis: