Označení číselníku (souboru) v DS

REZORT

Název číselníku (souboru) v DS

REZORT - Rezort

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (R)

Označení v  menu v programu ČLP

REZORT - Rezort

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku REZORT

Obsah číselníku

obsah číselníku REZORT

Poznámka

 

 

Popis: