Označení číselníku (souboru) v DS

REZORTM

Název číselníku (souboru) v DS

REZORTM - Rezort zaměstnání matky (otce) v I.trimestru

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (R)

Označení v  menu v programu ČLP

REZORTM - Rezort zaměstnání matky (otce) v I.trimestru

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku REZORTM

Poznámka

 

 

Popis: