Označení číselníku (souboru) v DS

ROSTAV

Název číselníku (souboru) v DS

ROSTAV - Stav

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (R)

Označení v  menu v programu ČLP

ROSTAV - Stav

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku ROSTAV

Obsah číselníku

obsah číselníku ROSTAV

Poznámka

 

 

Popis: