Označení číselníku (souboru) v DS

RPLOD

Název číselníku (souboru) v DS

RPLOD - Stav plodu

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (R)

Označení v  menu v programu ČLP

RPLOD - Stav plodu

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku RPLOD

Poznámka

 

 

Popis: