Označení číselníku (souboru) v DS

RTGV

Název číselníku (souboru) v DS

RTGV - Léčebné výsledky - RTG

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (R)

Označení v  menu v programu ČLP

RTGV - Léčebné výsledky - RTG

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku RTGV

Poznámka

 

 

Popis: