Označení číselníku (souboru) v DS

RZHOD

Název číselníku (souboru) v DS

RZHOD - Zhodnocení porodu

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (R)

Označení v  menu v programu ČLP

RZHOD - Zhodnocení porodu

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku RZHOD

Poznámka

 

 

Popis: