Označení číselníku (souboru) v DS

SEXCHOV

Název číselníku (souboru) v DS

SEXCHOV - Sexuální chování

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (S - T)

Označení v  menu v programu ČLP

SEXCHOV - Sexuální chování

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku SEXCHOV

Poznámka

 

 

Popis: