Označení číselníku (souboru) v DS

SNZIS

Název číselníku (souboru) v DS

SNZIS - Skupiny dg pro NZIS

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (S - T)

Označení v  menu v programu ČLP

SNZIS - Skupiny dg pro NZIS

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselníku SNZIS

Obsah číselníku

obsah číselníku SNZIS

Poznámka

 

 

Popis: