Označení číselníku (souboru) v DS

SOCPOST

Název číselníku (souboru) v DS

SOCPOST - Sociální postavení

Menu v  v programu ČLP

ÚZIS -> Číselníky ÚZIS (S - T)

Označení v  menu v programu ČLP

SOCPOST - Sociální postavení

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

jednoduché číselníky NZIS - popis stuktury

Obsah číselníku

obsah číselníku SOCPOST

Poznámka

 

 

Popis: